[lsft_horizontal_flags]
ПАНАИР В КАНТОН
ПЪТУВАНЕ ДО КИТАЙ
ИНФОРМАЦИЯ

Посолство на Китай в България

Адрес: 1407 София, ж.к. Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 58

Телефон: +359 2 973 38 73; +359 2 973 38 51
Факс: +359 2 971 10 81
E-mail: embassycn@yahoo.com
Консулски отдел
Телефон: +359 2 973 39 47
Факс: +359 2 973 31 22
Приемно време: Вторник и Четвъртък от 09.30 до 11.30 ч.
Местна валута – китайски юан (CNY)

Престъпност и сигурност – криминогенната обстановка в КНР е спокойна. В последно време зачестяват кражбите на чанти с документи и пари на чужди граждани

Здравеопазване – Медицинското обслужване в КНР е платено. Наличието на здравна застраховка представлява улеснение за чужденеца при внезапни заболявания и необходимост от медицинска помощ.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ – Българските граждани, пътуващи за Китай, е необходимо да притежават предварително китайска виза, получена в София или в други дипломатически и консулски представителства на страната в чужбина.

От 4 април 2012 г. притежателите на служебни и дипломатически паспорти пътуват без визи.

При кандидатстване за виза са необходими: валиден задграничен паспорт, попълнен визов формуляр, две снимки, резервация за самолетен билет и хотел. За частни и бизнес посещения се изисква покана от съответния китайски гражданин или фирма.

Журналистически визи се издават след получаване на специален сертификат от компетентните китайски власти. Визи за студенти за обучение в КНР се разрешават след писмено съгласие на МО на КНР.

Съгласно законодателството на КНР, чужденец, влязъл в страната с определен вид виза, няма право и не може да промени на място вида на притежаваната от него виза. При краткосрочно пребиваване в страната, в случай на необходимост, чужденецът може да подаде молба пред бюрата за чужденци към полицията за продължаване срока на своя престой за още един месец. Те са компетентни и по въпросите за издаване на разрешения за дългосрочно пребиваване в Китай. Желаещите да посетят Хонконг от Китай, след което обратно да се върнат в Китай, следва своевременно да се снабдят с двукратна (или многократна) входна виза за Китай.

От началото на 2004 г. китайските власти започнаха издаването на разрешения за дългосрочно пребиваване в Китай със срок на валидност от 1 до 5 години на чуждестранни инвеститори, високо квалифицирани чужди специалисти и чуждестранните студенти в държавните учебни заведения. Разрешението за пребиваване в Китай само по себе си представлява вече и многократна входна виза.

От 14 юли 2005 г. българските граждани могат да влизат на териториите на специалните административни райони на Китай – Макао и Хонконг, без необходимост от виза, за срок до 90 дни в рамките на 6 месеца.

Работа в Китай:

За работа на чужденец на територията на КНР се изисква предварително получаване на специално разрешение от китайските власти и получаване на съответната виза. Особеност на китайското законодателство е обстоятелството, че при наемането на чуждестранни работници за работа на територията на страната трудовите договори се сключват пряко, а не чрез посредници, включително чуждестранни. Специална служба при градските или окръжните администрации осъществяват контрола при сключване на трудовите договори с чужденците. Желаещите да работят в КНР следва да отчитат различните климатични условия, етнически, местни и други особености и традиции, включително предвидените специално за чужденци хотели, бюра, ресторанти и т. н.