[lsft_horizontal_flags]
ПАНАИР В КАНТОН
ПЪТУВАНЕ ДО КИТАЙ
ИНФОРМАЦИЯ

Контейнери от Китай

Ние предлагаме морски контейнерен транспорт от Китай до всички световни пристанища, според нуждите на нашите клиенти и спецификата на товарите.

Цели контейнери – от Китай до целия свят. Предлагаме изгодни решения за международен транспорт с цели контейнери на конкурентни цени, кратки транзитни времена и глобално покритие на морския контейнерен транспорт.

Групажни контейнери – Регулярни групажни линии от Гуангджоу, Китай до пристанище Варна.

Спецификация на морски контейнери

Обща информация:

Стандартните контейнери са известни и като многофункционални контейнери. Те са затворени контейнери, т.е. те са затворени от всички страни. Има определена разлика между различните видове стандартни контейнери:

  • Стандартни контейнери с врата в единия или и в двата края.
  • Стандартни контейнери с врата в единия или и в двата края и странични врати по цялата дължина на контейнера от едната или и от двете му страни.
  • Стандартни контейнери с врата в единия или и в двата края и врата от едната или и от двете му страни.

Освен това, различните видове стандартни контейнери се отличават по размери и тегло, в зависимост от широкия диапазон на видовете стандартни контейнери.

20-футови или 40-футови – Специално разработен за превоз на стандартни товари. Максималното тегло може да варира.

40 „High Cube“ контейнерите са подобни на стандартните, но са по-високи. За разлика от стандартните контейнери, чиято максимална височина е 2591 мм (8’6″), „High Cube“ контейнерите са високи 2896 мм (9’6″). „High Cube“ контейнерите нормално са с дължина 40 фута, но понякога се използват и 45-футови контейнери.

Хладилните контейнери се използват за стоки, които трябва да бъдат транспортирани при постоянна положителна или отрицателна температура. Тези стоки се разделят на охладени или замразени, в зависимост от това, дали температурата при превоза е над или под точката на замръзване. Това са предимно плодове, зеленчуци, месо и млечни продукти, като масло, сирене и кашкавал. Чрез специално контролираната среда в хладилните контейнери се постига запазването на бързоразвалящи се продукти за по-дълго време. Изискване за хладилните контейнери е да бъдат херметично затворени, за да се ограничи окислителното въздействие на кислорода в околния въздух. На пазара се предлагат хладилни системи, които се интегрират в контейнера. През последните години се появиха и контейнери с напълно автономно контролиране на вътрешната среда. Системата за контролиране на постоянна среда се намира вътре в контейнера. Това е необходимо, за да не бъдат променени габаритните размери на контейнера при външно поставяне и така да се нарушат стандартите на ISO. Тогава биха могли да се появят проблеми при транспорта, например при поставяне на контейнера в стандартно оразмерена клетка на кораб. Вътрешното поставяне на системата води до намаляване на пространството в контейнера и на полезния товар. Хладилните контейнери обикновено са 20-футови или 40-футови.

„Оpen top“ – стените на контейнерите в повечето случай са изработени от гофрирана ламарина. Подът е дървен. За този вид контейнери е характерно следното – покривът е направен от разглобяеми греди, покрити с брезент, конзолата на вратата може да се завърта. Тези две структурни особености значително опростяват процеса на товарене и разтоварване на контейнера. Много по-лесно е контейнерът да се товари и разтоварва отгоре или през вратите с помощта на кран или друг подемен механизъм, когато покривът е свален и конзолата на вратата е завъртяна. Може да се отбележи, че целта на разглобяемите греди на покрива не е само да поддържат брезента, но допринасят и за стабилността на контейнера. Халките за осигурителните въжета, с които товарът се обезопасява, са разположени върху носещите горни и долни странични греди, както и в ъгловите опори на контейнера. Чрез тях се обезопасяват товари до 1000 kг. Обикновено „open top“ контейнерите са 20-футови или 40-футови.

„Flat rack“ контейнерите са изработени като дървена подова платформа, около която има носеща метална рамка, и две вертикални стени в двата края, които са неподвижно закрепени. Тези стени са достатъчно стабилни, за да осигурят при необходимост подреждането на няколко контейнера от този тип, заедно с товара, един върху друг. Обикновено „flat rack“ контейнерите са 20-футови или 40-футови. Халките за осигурителните въжета, с които товарът се обезопасява, са разположени върху носещите странични греди, в ъгловите опори и на пода на контейнера. Чрез тях се обезопасяват товари до 2000 kг за 20-футовите и до 4000 кг за 40-футовите контейнери. За да се гарантира сигурното транспортиране на товара, някои „flat rack“ контейнери са снабдени със странични греди.

Platform контейнери – Тези контейнери се състоят единствено от подова платформа, която има извънредно голяма товароносимост. Това дава възможност за транспортиране на много тежки товари на къси разстояния. Контейнерите са изработени като дървена подова платформа, около която има носеща метална рамка. Контейнерите платформи обикновено са 20-футови или 40-футови. Халките за осигурителните въжета, с които товарът се обезопасява, са разположени върху носещите странични греди. Чрез тях се обезопасяват товари до 3000 kг.