[lsft_horizontal_flags]

Китайската икономика продължава да е двигател на глобалния икономически растеж

vnos na kitaiski stoki

През последните години Китай успя да устои на сериозния натиск от спад, като икономиката му поддържа стабилен растеж и се превърна във важен двигател на глобалния ръст, давайки също така сериозен принос за възстановяването на световната икономика.

На първо място, приносът на китайската икономика за глобалния икономически растеж е най-голям. От 2009 до 2014 година годишният растеж на БВП на Китай е 8.7%, а този на световната икономика е 2%. Делът на китайската икономика за глобалния икономически растеж надмина 30%, а този на САЩ е 18%. След като влезе в периода на ново нормално състояние, въпреки че се забави, китайската икономика продължава да е една от най-важните, които нарастват най-бързо в света. През 2014 година китайската икономика зае 13.3% от световната, което е увеличение с 4.1% спрямо 2010 година. През първото полугодие на тази година делът на китайската икономика за глобалния растеж достигна 30% и тя продължава да е „стабилната котва“ за световната.

На второ място, Китай поддържа стабилност и растеж. Страната притежава най-голямата производствена база в света, но има и най-голям брой потребители, чиито изисквания за внос са големи. През последните години Китай провежда най-активна политика за внос и, въпреки че цените намаляха значително заради спада на цените в световен план, обемът на вносните стоки поддържа стабилност и растеж. От януари до август на тази година вносът на зърнени храни се е увеличил с 24.4% в сравнение със същия период на миналата година, вносът на медни руди е нараснал с 12.1%, а на суров петрол – с 9.8%. Китай все още е главен вносител на стоки за страните от Латинска Америка и Африка, с което стимулира развитието на местните икономики в тях. През 2014 година делът на вноса от Азия, Африка и Латинска Америка е бил над 60% от общия за Китай и 20% от общия износ на тези региони.

На трето място, броят на китайските туристи в чужбина и харчовете им се увеличиха значително. С повишаването на доходите на китайците броят на китайските туристи в чужбина непрекъснато се увеличава, а потреблението им там също се повиши. През 2014 година БВП на глава от населението на Китай достигна 7591 долара, а този в Пекин, Шанхай и Тиендзин надмина 10 хиляди долара. През 2014 година китайските туристически пътувания в чужбина надминаха 100 милиона, като за първото полугодие на тази година ръстът им е бил с 16% по-голям от същия период на миналата година. За трета поредна година обемът на потреблението на китайските туристи в чужбина също е най-голям. През 2014 година надмина 1 трилион юана, което е увеличение с 30% спрямо 2015 година и заема 11% от глобалните туристически доходи, което също повиши растежа на потреблението на някои страни.

Четвърто, преките инвестиции в чужбина нарастват осезаемо. На фона на поскъпването на долара, оттеглянето на глобалните капитали, намаляване на подвижността и значителния спад на възвръщаемостта от инвестиции, Китай увеличи външните си капиталовложения. През 2014 година китайските изходящи преки инвестиции достигнаха рекордните 123 милиарда долара, което представлява увеличение с 14.2% в сравнение с 2013 година и за трета поредни години страната е на трето място по този показател в света. От януари до август тази година нефинансовите изходящи преки инвестиции достигнаха 77 милиарда долара, което е увеличение с 18.2% в сравнение с миналата година. Инвестициите главно се използват в развиващи се страни и региони в Африка и Латинска Америка и играят положителна роля за подобряване на тяхната инфраструктура и увеличаване потенциала за икономическото им развитие. Освен това, Китай активно стимулира реализацията на инициативата „един пояс, един път“ и провежда взаимноизгодно сътрудничество със 60 страни, които се намират в нейния обхват. През 2014 година китайските преки инвестиции в тези страни достигнаха 13.7 милиарда долара. От януари до август тази година обемът им е бил 10.7 милиарда долара, което е увеличение с 48.2% спрямо миналата година. Стойността на подписаните проекти със страните в обхвата на инициативата „един пояс, един път“ достигна 54.4 милиарда долара, което е увеличение с 33%, като всичко това дава огромен принос за стабилизиране на международната инвестиционна среда и развитието на икономиките в множество страни.

Източник: www.bulgarian.cri.cn

Facebook
Twitter
XING
LinkedIn
Абонирайте се за нашия бюлетин
Още от блога